เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อแผ่นรองรับการเคลือยวัสดุชนิดซิลิกอนความบริสุทธิ์สูง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อแผ่นรองรับการเคลือยวัสดุชนิดซิลิกอนความบริสุทธิ์สูง จำนวน 1 ชุด

Skip to content