ประการผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อแบตเตอร์รี่เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

Skip to content