เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลแห่งชาติด้านนิวไคลด์กัมมันตรังสี จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลแห่งชาติฯ จำนวน 1 คน

Skip to content