ปส. รับมอบเครื่องหมาย เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ กิตติมศักดิ์ จาก วศ.ทบ.

              ในวันที่ 19 มิถุุนายน 2567 รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และนางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้ารับมอบเครื่องหมาย เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ กิตติมศักดิ์ จากพลเอก ธราพงษ์ มะละคำ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ณ หอประชุมประสิทธิ์ชีวการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก (วศ.ทบ.) โดยพิธีมอบเครื่องหมายฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณข้าราชการและบุคคลทั่วไป ที่ทำคุณประโยชน์ และให้ความช่วยเหลือกิจการของกองทัพบก และกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกด้วยดีเสมอมา

ปส. รับมอบเครื่องหมาย เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ กิตติมศักดิ์ จาก วศ.ทบ.

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content