ประธานองคมนตรี เข้าเยี่ยมชมเครื่องโทคาแมค (Tokamak) ณ สทน. องครักษ์

              วันนี้ (19 มิถุนายน 2567) พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เข้าเยี่ยมชมเครื่องโทคาแมค (Tokamak) ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อย่างไม่เป็นทางการ โดยมี รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และ ดร.หาญณรงค์ ฉ่ำทรัพย์ รองผู้อำนวยการ สทน. ให้การต้อนรับ

               โดยเครื่องโทคาแมค จัดเป็นอุปกรณ์กักเก็บพลาสมาพลังงานสูงโดยใช้สนามแม่เหล็ก และเป็นเครื่องมือหลักอย่างหนึ่งที่ใช้ควบคุมปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content