เยาวชนไทยแข่งขันวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์โอลิมปิก

             ในวันนี้ (1 กรกฎาคม 2567) รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานพิธีเปิด “การแข่งขันวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1” โดยมีสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหลัก เพื่อส่งเสริมและเพิ่มโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีอัจฉริยะทางปัญญาด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างเยาวชนจากนานาประเทศ โดยมีนักเรียนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะเป็นผู้แทนไปร่วมการแข่งขันจำนวน 4 คน ได้แก่

  1. นายธราเทพ เลิศเพทาย โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
  2. นายนนท์ปวิธ โกเฮง โรงเรียนกำเนิดวิทย์
  3. นายนพรุจ สอดศรี โรงเรียนกำเนิดวิทย์
  4. นางสาวรวิสรา โชคดีพาณิชย์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์

              ทั้งนี้ ผู้แทนดังกล่าวต้องเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สำหรับการแข่งขันด้านวิชาการในระดับนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 1-19 กรกฎาคม 2567 โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานนิวเคลียร์ ฟิสิกส์ จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยวิทยากรจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ และ ปส.

เยาวชนไทยแข่งขันวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์โอลิมปิก

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content