พบกับนิทรรศการของ ปส. ภายในงาน “อว.แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND”

           สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป พบกับนิทรรศการของ ปส. ภายในงาน “อว.แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND”

ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรับชมผ่าน Facebook live : Atoms4Peace สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

งาน "อว.แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND"

Skip to content