ปส. จับมือ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ยกระดับความปลอดภัยการตรวจจับทางรังสี

           ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส. ได้เข้าพบ นายดิเรก คชารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และคณะฯ เพื่อประชุมหารือการบูรณาการปฏิบัติงานระหว่างสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และ ปส. ในการตรวจจับทางรังสีเพื่อป้องกันการนำเข้า ส่งออก หรือส่งผ่านวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี หรือวัสดุปนเปื้อนทางรังสีอย่างผิดกฎหมาย และหารือแนวทางการบูรณาการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจจับทางรังสีให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากรให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเยี่ยมชมระบบตรวจจับทางรังสีประจำสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ตามโครงการ Megaports Initiative: MI เพื่อป้องกันการลักลอบขนส่งผิดกฎหมายทางนิวเคลียร์ผ่านท่าเรือขนาดใหญ่ และเพื่อต่อต้านการลักลอบค้าวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อทั่วโลก

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content