งานวิจัยที่นำเสนอนิเวศวิทยารังสี

Itthipoonthanakorn, T. Niyomdecha, S., Pato, P. and Yaodam, K. 2021. The Study of Radionuclide Migration in Rice Field Ecosystems.งานประชุมวิชาการข้าว.

https://drive.google.com/file/d/1Mv5ILpJl6vu8hN9yrJzWwu […]

Itthipoonthanakorn, T. Niyomdecha, S., Pato, P. and Yaodam, K. 2021. The Study of Radionuclide Migration in Rice Field Ecosystems.งานประชุมวิชาการข้าว. Read More »

Rodphothong, D., Ngansom, W. and Niyomdecha. 2023. Assessment of Terrestrial Gamma Radiation Dose in Geological Tourist Attraction in Ratchaburi Province, Thailand. 48th STT Conference.

https://drive.google.com/file/d/1NttoBHaPJ3yj0XjyF9K6Gq

Rodphothong, D., Ngansom, W. and Niyomdecha. 2023. Assessment of Terrestrial Gamma Radiation Dose in Geological Tourist Attraction in Ratchaburi Province, Thailand. 48th STT Conference. Read More »

Niyomdecha, S., Ngansom, W., Rodphothong, D., Yongprawat, M., Tumnoi, Y. and Itthipoonthanakorn, T. 2023. The Study of Natural Radionuclides and Stable Cs Cycling in Rice Paddy Ecosystem of Thai Fragrant Rice. 48th STT Conference.

https://drive.google.com/file/d/1kPQIVBgdLU_pfNAG_F2wUp

Niyomdecha, S., Ngansom, W., Rodphothong, D., Yongprawat, M., Tumnoi, Y. and Itthipoonthanakorn, T. 2023. The Study of Natural Radionuclides and Stable Cs Cycling in Rice Paddy Ecosystem of Thai Fragrant Rice. 48th STT Conference. Read More »

Nakchuai, P., Hongpitakpong, P., Sriya, M., Tumnoi, Y. 2024. Measurement of external gamma dose rates and assessment of seasonal variation and annual effective dose around the radiation monitoring stations in Thailand. 49th STT Conference.

https://drive.google.com/file/d/12Zp0H4pW2RncOJntPwHsgb

Nakchuai, P., Hongpitakpong, P., Sriya, M., Tumnoi, Y. 2024. Measurement of external gamma dose rates and assessment of seasonal variation and annual effective dose around the radiation monitoring stations in Thailand. 49th STT Conference. Read More »

Niyomdecha, S., Ngansom, W., Rodphothong, D., Yongprawat, M, Tungtrakoon, P., Tumnoi, Y. and Itthipoonthanakorn, T. 2024. Radiological Risk Assessment of Abandoned Tin Mines in Phuket and Songkhla Provinces. 49th STT Conference.

https://drive.google.com/file/d/1OrIB-Q0NLSaTzzko-jgxec

Niyomdecha, S., Ngansom, W., Rodphothong, D., Yongprawat, M, Tungtrakoon, P., Tumnoi, Y. and Itthipoonthanakorn, T. 2024. Radiological Risk Assessment of Abandoned Tin Mines in Phuket and Songkhla Provinces. 49th STT Conference. Read More »

Itthipoonthanakorn, T, Niyomdecha, S., Tungtrakoon, P., Tumnoi, Y., Srisawad, P., and Chanyotha, S. 2024. Deposition of Cs-137 in Forest Soil of Thailand. 49th STT Conference.

https://drive.google.com/file/d/15LM7XBR-gW7tfQfr17-dlC

Itthipoonthanakorn, T, Niyomdecha, S., Tungtrakoon, P., Tumnoi, Y., Srisawad, P., and Chanyotha, S. 2024. Deposition of Cs-137 in Forest Soil of Thailand. 49th STT Conference. Read More »

Skip to content