มาตรวิทยารังสี

ผลของการแผ่รังสีการกระเจิงในอากาศและ Slap Phantom สองประเภทระหว่าง PMMA และ Phantom น้ำ ISO สำหรับการสอบเทียบเครื่องวัดปริมาณรังสีส่วนบุคคล

ผลของการแผ่รังสีการกระเจิงในอากาศและ Slap Phantom สองประเภทระหว่าง PMMA และ Phantom น้ำ ISO สำหรับการสอบเทียบเครื่องวัดปริมาณรังสีส่วนบุคคล Read More »

ผลของปริมาณรังสีแกมมาที่มีต่อการดูดจับยูเรเนียมจากน้ำทะเลโดยใช้แผ่นฟิล์มเอมีดอกซิม

ผลของปริมาณรังสีแกมมาที่มีต่อการดูดจับยูเรเนียมจากน้ำทะเลโดยใช้แผ่นฟิล์มเอมีดอกซิม Read More »

รายงานเปรียบเทียบของ APMP เกี่ยวกับอัตราปริมาณรังสีที่ดูดกลืนในเนื้อเยื่อสำหรับการฉายรังสีบีตา (BIPM KCDB: APMP.RI(I)-S2)

รายงานเปรียบเทียบของ APMP เกี่ยวกับอัตราปริมาณรังสีที่ดูดกลืนในเนื้อเยื่อสำหรับการฉายรังสีบีตา (BIPM KCDB: APMP.RI(I)-S2) Read More »

การเปรียบเทียบ Hp(3) ที่ประเมินจากค่าสัมประสิทธิ์การแปลงจาก air kerma ไปเป็นปริมาณรังสีส่วนบุคคลที่เทียบเท่ากับการวัดปริมาณรังสีของเลนส์ตาที่ปรับเทียบบน PMMA phantom ทรงกระบอกแบบใหม่

การเปรียบเทียบ Hp(3) ที่ประเมินจากค่าสัมประสิทธิ์การแปลงจาก air kerma ไปเป็นปริมาณรังสีส่วนบุคคลที่เทียบเท่ากับการวัดปริมาณรังสีของเลนส์ตาที่ปรับเทียบบน PMMA phantom ทรงกระบอกแบบใหม่ Read More »

การศึกษาสมบัติการตอบสนองต่อรังสีของอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีโอเอสแอลชนิด InLight®

การศึกษาสมบัติการตอบสนองต่อรังสีของอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีโอเอสแอลชนิด InLight® Read More »

วิธีการกำหนดมาตรฐานสัมบูรณ์ของ 32P สำหรับสอบเทียบเครื่องมือเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในอินโดนีเซีย

วิธีการกำหนดมาตรฐานสัมบูรณ์ของ 32P สำหรับสอบเทียบเครื่องมือเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในอินโดนีเซีย Read More »

การประเมินความไม่แน่นอนในการวัดปริมาณส่วนบุคคลทั้งเก้าแห่งในเอเชียและภูมิภาคแปซิฟิก

การประเมินความไม่แน่นอนในการวัดปริมาณส่วนบุคคลทั้งเก้าแห่งในเอเชียและภูมิภาคแปซิฟิก Read More »

Skip to content