ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบควบคุมเวลาทำงาน (Digital Timer) ของเครื่องปรับอากาศห้องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ห้อง Server) จำนวน 1 งาน

 

 

ปรับปรุงระบบ

 

 

Skip to content