ปส. ร่วมกับกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาเสริมความมั่นคงปลอดภัยของสถานประกอบการ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมกับสำนักความมั่นคงทางรังสี (Office of Radiological Security: ORS) ภายใต้สำนักความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์แห่งชาติ (National Nuclear Security Administration: NNSA) กระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Department of Energy: U.S. DOE) จัดการฝึกอบรม NNSA/ORS Site Security Plan (SSP) Development Writeshop ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรม คอร์ทยาร์ด บาย แมริออท พัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี โดยการฝึกอบรมฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนจากสถานประกอบการทางรังสีได้ร่วมกันพัฒนาแผนความมั่นคงปลอดภัยของสถานประกอบการ จากร่างแผนความมั่นคงปลอดภัยที่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกำกับดูแลได้พัฒนาขึ้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก Pacific Northwest National Laboratory ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

Skip to content