ปส. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปี 66 พร้อม 55 ประเทศสมาชิก เสริมความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ระดับนานาชาติ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีเครือข่ายศูนย์สนับสนุนด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เปิดเวทีแลกเปลี่ยน พร้อมหนุนการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ด้านวิชาการ เทคนิคการตรวจวัด การตรวจจับและวิเคราะห์สัญญาณเตือนจากเครื่องมือในการตรวจจับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีร่วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประชาคมโลก

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 4409

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

Skip to content