ไทยคู่ฟ้า ทําเนียบรัฐบาล [LIVE] แถลงข่าวสถานการณ์และการตรวจสอบกรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 /24 มีนาคม 2566

[LIVE] โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์และการตรวจสอบกรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 24 มีนาคม 2566

Skip to content