ปลัดกระทรวง อว. ได้ประชุมหารือหน่วยงานต่างๆ และมหาวิทยาลัย ร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และร่วมแถลงข่าว ณ ทำเนียบรัฐบาล

ท่านนายกรัฐมนตรี ได้มอบให้ อว. ประมวลสถานการณ์ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล บูรณาการหน่วยงานต่างๆ ในการบริหารเหตุการณ์และตรวจสอบกรณีซีเซียม-137 และให้นำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ชัดเจนและครบถ้วน

หลังจากที่ได้ลงปฏิบัติงานในพื้นที่เมื่อวันที่ 24 มีนาคมแล้ว ปลัดกระทรวง อว. ได้ประชุมหารือหน่วยงานต่างๆ และมหาวิทยาลัย ร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และร่วมแถลงข่าว ณ ทำเนียบรัฐบาล

Skip to content