ปส. ร่วมกับ IAEA จัดฝึกอบรมด้านการสื่อสารธารณะฯ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency: IAEA) เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Regional Workshop on Development of National SOPs Related to Communication Strategies ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกว่า 20 คน จาก 9 ประเทศในอาเซียน เพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการดำเนินงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การประสานเพื่อแจ้งเตือนและประเมินความเสี่ยง การตัดสินใจ รวมถึงการสื่อสารสาธารณะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

 

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

Skip to content