ปส. จัดสัมมนา การประเมินความปลอดภัยทางรังสีด้วยตนเอง (Self-Assessment) และการตรวจสอบระยะไกล (Remote inspection) ผ่านระบบออนไลน์

OAP 4929

         สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดสัมมนา เรื่อง การประเมินความปลอดภัยทางรังสีด้วยตนเอง (Self-Assessment) และการตรวจสอบระยะไกล (Remote inspection) ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. โดยการสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำคู่มือและพัฒนาระบบการประเมินความปลอดภัยทางรังสีด้วยตนเอง (Self-Assessment) สำหรับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาไปสู่การรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และมาตรการการกำกับดูแลความปลอดภัยในการใช้ต้นกำเนิดรังสี พร้อมกันนี้ยังรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคู่มือการประเมินความปลอดภัยทางรังสีสำหรับสถานประกอบการอีกด้วย ซึ่งมีผู้เข้าสัมมนา ประกอบไปด้วยผู้รับใบอนุญาตและผู้แจ้งการครอบครอง  และเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินและตรวจสอบความปลอดภัย จำนวนกว่า 100 คน

OAP 4927
OAP 4913
OAP 4941
OAP 4904
Skip to content