ปส. พร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์

วันที่ 31 มีนาคม 2566 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการฝึกอบรม เรื่อง ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ของ ปส. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และปฏิบัติตามความต้องการของพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างสอดคล้อง และเป็นการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ ปฎิบัติงานและการจัดเก็บข้อมูลอย่างมั่นคงปลอดภัย พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ 

oap 310366 4
oap 310366 8
oap 310366 7
oap 310366 5
oap 310366 3
oap 310366 9
oap 310366 2
oap 310366 6
oap 310366 1
Skip to content