ปส. ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ติดตามการปฏิบัติการตรวจสอบระดับรังสีในสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมเข้าร่วมประชุมหารือ รับข้อเสนอแนะจากผู้แทนชุมชน ผู้ประกอบการ

(28 มีนาคม 2566) นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ติดตามการปฏิบัติการตรวจสอบระดับรังสีในสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมเข้าร่วมประชุมหารือ รับข้อเสนอแนะจากผู้แทนชุมชน ผู้ประกอบการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการดำรงชีวิตในพื้นที่ พร้อมให้นโยบายเร่งออกประกาศรับรองความปลอดภัยทางรังสีในสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนมีความเชื่อมั่นว่า สินค้า อุปโภค บริโภค ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีความปลอดภัยจากรังสี และหากประชาชนยังมีความกังวล สามารถเข้ามาตรวจปัสสาวะ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรีได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ ปส. ให้บริการ

oap 280366 2

          ทั้งนี้ ปส. ได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจในการเฝ้าระวังและตอบสนองกรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ในพื้นที่เกิดเหตุ ณ จังหวัดปราจีนบุรี” ณ อบต.หาดนางแก้ว โดยประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการหรือประสานงานกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง

oap 280366 3
oap 280366 4
oap 280366 1
Skip to content