ปส. ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าแผนการบริหารจัดการชำระล้างการปนเปื้อนกัมมันตรังสีของโรงหลอมเหล็ก ณ จ.ปราจีนบุรี

(28 มีนาคม 2566) เวลา 13.00 น. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าแผนการบริหารความปลอดภัยทางรังสีของโรงงานหลอมเหล็ก ณ จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมกำชับพนักงานเจ้าหน้าที่ให้กำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนและสิ่งแวดล้อม

         พร้อมกันนี้ ได้ร่วมตรวจสอบระดับรังสี ภายในโรงงานหลอมเหล็กและบริเวณโดยรอบ รวมทั้งความมั่นคงปลอดภัยของโรงเก็บผลพลอยได้จากการหลอมเหล็ก (ฝุ่นแดง/ฝุ่นเหล็ก) ซึ่งมีความมั่นคงปลอดภัย และอยู่ในเกณฑ์ปกติ

oap 28032023n 4
oap 28032023n 1
oap 28032023n 4
oap 28032023n 1
Skip to content