ปส. เสริมความรู้ด้านมาตรการป้องกันการได้รับรังสีสูงของผู้ปฏิบัติงานทางรังสี

  นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มอบหมายให้นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรการป้องกันการได้รับรังสีสูงของผู้ปฏิบัติงานทางรังสี ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและเก็บข้อมูลการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและการกำหนดมาตรการป้องกันการได้รับรังสีสูงของผู้ปฏิบัติงานทางรังสี โดยมีผู้เข้าร่วมจากสถานประกอบการทางรังสี จำนวนประมาณ 60 คน

oap 310366 2
oap 310366 4
oap 310366 3
oap 310366 1
Skip to content