ชาว ปส. สืบสานประเพณีไทย ร่วมสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2566

วันที่ 10 เมษายน 2566 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) นำโดย นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส. ร่วมสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่แสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นประเพณีอันดีงามสืบไป

ชาว ปส. สืบสานประเพณีไทย ร่วมสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2566
ชาว ปส. สืบสานประเพณีไทย ร่วมสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2566
oap01 041066 4
oap01 041066 5
oap01 041066 8
oap01 041066 6
oap01 041066 7
oap01 041066 3
oap01 041066 2
Skip to content