ปส. ร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2566 ของ อว.

วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมกันนี้ยังร่วมฟังธรรมเทศนา เพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย

oap2 20231004 2
oap2 20231004 8
oap2 20231004 6
oap2 20231004 3
oap2 20231004 1
oap2 20231004 4
oap2 20231004 5
oap2 20231004 7
Skip to content