ปส. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบทุนการศึกษา และสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี แก่นักเรียนโรงเรียนวัดตะเคียนทอง

       สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกิจกรรมโครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบทุนการศึกษา และสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสีร่วมกับชมรมต้นกล้า’48 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดตะเคียนทอง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสานต่อกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมสันทนาการ การแข่งขันตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์แก่เด็กนักเรียนอีกด้วย

ปส. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน
ปส. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน
oap 081066 6
oap 081066 4
oap 081066 1
oap 081066 2
oap 081066 3
oap 081066 5
Skip to content