ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก เข้าเยี่ยมชม ปส.

 ในวันนี้ (10 เมษายน 2566) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยนางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ให้การต้อนรับอาจารย์และผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก จำนวนประมาณ 80 คน นำโดย พันเอก ศรายุทธ บุญจือ รองผู้บัญชาการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก เข้าเยี่ยมชมภารกิจของ ปส. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยและพัฒนาเครือข่ายด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. พร้อมกับเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายจากวิทยากรได้แก่ ห้องปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

oap 100466 3
oap 100466 6
oap 100466 1
oap 100466 4
oap 100466 2
oap 100466 5
oap 100466 7
Skip to content