ปส. จัดการประชุมเครือข่ายหน่วยงานรัฐด้านความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี

 ในวันนี้ (25 พฤษภาคม 2566) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการประชุมเครือข่ายหน่วยงานรัฐด้านความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมีนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามเป้าหมายภายใต้โครงการจัดตั้งมาตรฐานกลางการกำกับดูแลการขนส่งวัสดกัมมันตรังสีของภาครัฐ และทบทวนกฎระเบียบและขั้นตอนการกำกับดูแลการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งการเตรียมความพร้อมการกำกับดูแลการขนส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยในการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีของประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐประมาณ 32 คน

Skip to content