ปส. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 (ครั้งที่ 2)

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ครั้งที่ 2) ขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. โดยได้นมัสการ พระราชมุนี (ฉลอง ชลิตกิจโจ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ในการแสดงปาฐกถาธรรม หัวข้อ วัฏสงสาร ให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ปส. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอันเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Skip to content