ปส. ให้การต้อนรับหน่วยงานการพิทักษ์ความปลอดภัยและไม่แพร่ขยายแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้การต้อนรับ Dr Craig Everton ผู้ช่วยเลขาธิการหน่วยงานการพิทักษ์ความปลอดภัยและไม่แพร่ขยายแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย (Australian Safeguards and Non-Proliferation Office: ASNO) พร้อมด้วย Ms Lyndell Evans เจ้าหน้าที่ ASNO และเจ้าหน้าที่จากสถานทูตออสเตรเลีย ณ ห้องประชุม 313 อาคาร 1 ชั้น 3 ปส. เพื่อเจรจาหารือเกี่ยวกับการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์กับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของไทยในการกำกับดูแลด้านนิวเคลียร์

Skip to content