ปส. เพิ่มศักยภาพเครือข่ายสถานีเฝ้าระวังทางนิวเคลียร์และรังสี

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพเครือข่ายสถานีเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ในด้านการเฝ้าระวังภัยทางรังสี และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแต่ละสถานีฯ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง ปส. และหน่วยงานเครือข่าย ในการเฝ้าตรวจติดตามกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อมและมลภาวะที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 22 คนด้วยกัน

Skip to content