ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน

Skip to content