ปส. เผยผลตรวจอาหารทะเลนำเข้าจากญี่ปุ่น ปลอดสารกัมมันตรังสี

             สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยผลตรวจวิเคราะห์อาหารทะเลจากประเทศญี่ปุ่น ไม่พบปริมาณกัมมันตรังสีเกินเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมเฝ้าระวังและตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง

จากเหตุการณ์ที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟูกุชิมา-ไดอิจิของบริษัท Tokyo Electric Power Company (TEPCO) เกิดความเสียหายในปี พ.ศ. 2554 และต่อมาประเทศญี่ปุ่นได้ตัดสินใจปล่อยน้ำปนเปื้อนรังสีที่ได้รับการบำบัดแล้วลงสู่ทะเลแล้วจำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 และวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ส่งผลให้ประชาชนเกิดความกังวลต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและการบริโภคอาหารทะเลนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทยนั้น

ปส. ได้ทำการตรวจสอบการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีในตัวอย่างสินค้าทางทะเลนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รับจากกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง และกองด่านอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปัจจุบันได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วจำนวนทั้งสิ้น 111 ตัวอย่าง เช่น กุ้ง ปลา ปลาหมึก หอย ปู สาหร่าย เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีในตัวอย่างอาหารที่ผลิตขึ้นโดยใช้วัตถุดิบที่มีการนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นจากร้านอาหารญี่ปุ่นในกรุงเทพฯ จำนวน 30 ตัวอย่าง เช่น ข้าวญี่ปุ่น ซูชิ ชาบูน้ำดำ ไข่ปลาแซลมอน เป็นต้น โดยตรวจวัดกัมมันตภาพรังสี ซีเซียม-134 (Cs-134) และซีเซียม-137 (Cs-137) ด้วยระบบวิเคราะห์แกมมาสเปคโตรเมตรี ซึ่งใช้เวลาในการตรวจวัด 10,000 วินาที

จากการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างทั้งหมดนั้น ยังไม่พบการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีแต่อย่างใด ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นและวางใจในการดำเนินงานของ ปส. ซึ่งมีการเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลทั้งจากในและต่างประเทศอย่างเข้มงวด โดยสามารถติดตามข้อมูลได้ผ่านทางเว็บไซต์ ปส. www.oap.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาด้านความปลอดภัย กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. 0 2596 7600 ต่อ 4304 และ 4403

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โทรภายใน 1110 , 1120

Skip to content