ปส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Asia-Pacific Safeguards Network (APSN) 14th Annual Meeting

           ในวันนี้ (2 พฤศจิกายน 2566) เวลา 10.00 น. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับเครือข่ายพิทักษ์ความปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (APSN) และทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Asia-Pacific Safeguards Network (APSN) 14th Annual Meeting ตั้งแต่วันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุม ร่วมกับ Mr. Kenji Murakami (Special Asssistant to the Minister l, MOFA Japan) ซึ่งมีผู้แทนประเทศสมาชิกต่างๆ ระดับภูมิภาค จาก 14 ประเทศ เข้าร่วมจำนวน 45 คน การประชุมครั้งนี้ผู้แทนจากประเทศสมาชิกต่างๆ ได้ระดมความคิดเห็นและรายงานนำเสนอข้อมูลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ การสื่อสารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนานาชาติ และการประสานความร่วมมือในด้านอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ต่อไปในอนาคต

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โทรภายใน 1110 , 1120

Skip to content