ปส. จัดประชุมหารือกับ NEA เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีและการดำเนินงาน 3S และ ASEANTOM

        วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการประชุมหารือเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง ปส. และ National Environment Agency (NEA) แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ณ ห้องประชุมศูนย์ฉุกเฉินและเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสี อาคาร 60 ปี ชั้น 3 ปส. ซึ่งมี Mr. Wong Kang Jet ผู้บริหารระดับสูง (Chief Executive Officer) ของหน่วยงาน NEA พร้อมคณะเข้าร่วมประชุม โดยมีนางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในฐานะรักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปส. ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือในการสร้างความร่วมมือระหว่าง ปส. และ NEA รวมถึงเพื่อเสริมสร้างการดำเนินงาน 3S (Safety, Security and Safeguards) และติดตามและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนตอม (ASEANTOM) เพื่อให้ดำเนินการไปได้อย่างมีสิทธิภาพและต่อเนื่อง

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โทรภายใน 1110 , 1120

Skip to content