ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Skip to content