ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ระบบควบคุมระบบวัดปริมาณรังสีรักษา (AC Wheatstone bridge) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ

TORซื้อระบบควบคุมระบบวัดปริมาณรังสีรักษา 1 ระบบ (ปรับปรุง)

Skip to content