เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อแบตเตอรี่ที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อแบตเตอรี่ที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 1 รายการ_0001

Skip to content