เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567_0001

Skip to content