เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างสอบเทียบเครื่องมือห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างสอบเทียบเครื่องมือห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน

Skip to content