ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการส่งตัวอย่างน้ำทะเลและปลาทะเลพร้อมภาชนะบรรจุ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการส่งตัวอย่างน้ำทะเลและปลาทะเลพร้อมภาชนะบรรจุ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2_0001

Skip to content