ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Skip to content