เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้ออุปกรณ์ระบบสอบเทียบพร้อมวางระบบสอบเทียบของสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content