เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างขึ้นรูปชิ้นส่วนประกอบหัววัดรังสีชนิด Graphite Calorimeter จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content