คณะอาจารย์– นักศึกษา รร.รังสีเทคนิค วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เข้าเยี่ยมชม ปส.

        ในวันนี้ (22 มกราคม 2567) ปส. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์– นักศึกษา โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จำนวน 80 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ (NuREAC) พร้อมรับฟังการบรรยาย โดยทีมวิทยากรในเรื่องการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้ทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อใช้ประโยชน์และต่อยอดในการศึกษาต่อไป

ทั้งนี้ หากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย สนใจเข้าร่วมศึกษาดูงาน หรือเยี่ยมชม ปส. สามารถติดต่อได้ที่ 0 2596 7600 ต่อ 1110 และ 1120

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content