เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 งาน

จ้างบริการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567_0001

Skip to content