“รศ.ดร.พาสิทธิ์” สักการะพระพรหม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ลปส.

          วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 06.19 น. รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ลปส.) ถือฤกษ์ดีเข้าสักการะพระพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ลปส. เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ด้านการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมกันนี้มีผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ปส. เข้าร่วมในพิธีฯ ณ บริเวณศาลพระพรหม ปส.

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content