เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างก่อสร้างจ้างจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวัดปริมาณรังสีจากภายในร่างกายและห้องเตรียมตัวอย่าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างจ้างจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวัดปริมาณรังสีจากภายในร่างกายฯ จำนวน 1 งาน

Skip to content