คณะครู – นักเรียน รร.ศรัทธาสมุทร เข้าเยี่ยมชม ปส.

       ในวันนี้ (5 มีนาคม 2567) ปส. ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 63 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (NuREAC) และห้องปฏิบัติการแกมมาสเปกโตรเมตรี พร้อมรับฟังการบรรยาย โดยทีมวิทยากรในเรื่องการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พร้อมทั้งการตรวจวัดตัวอย่างด้วยเครื่องแกมมาสเปกโตรเมตรี

ทั้งนี้ หากโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่น ๆ สนใจเข้าร่วมศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชม ปส. สามารถติดต่อได้ที่ 0 2596 7600 ต่อ 1110 และ 1120

(อนึ่ง ปส. ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการเข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการได้เฉพาะวันจันทร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป)

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content