ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ภาค ก พนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

 ประกาศ 06-03-67 รายชื่อผู้มีสิทธิ สอบก ตน.นวช.ตสน.

Skip to content