ปส. – สำนักข่าวกรองฯ ติวเข้ม จนท. รักษาความปลอดภัยในห้าง รู้เท่าทันการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์และรังสี

​            ในวันนี้ (20 มีนาคม 2567) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จับมือศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ความรู้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศูนย์การค้าย่านใจกลางเมืองหลวง-ปริมณฑล กว่า 50 คน หวังรู้เท่าทันภัยก่อการร้ายและภัยคุกคาม พร้อมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการข่าวภาคประชาชน ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

            รศ.ดร. พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า ปส. กับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ร่วมมือจัดฝึกอบรม “รู้เท่าทันภัยคุกคามการก่อการร้ายและภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี” ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากเครือข่ายศูนย์การค้าในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล อาทิ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ห้างสรรพสินค้า MBK Center และศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัลพัฒนา กว่า 50 คน เพื่อให้รู้เท่าทันภัยคุกคามการก่อการร้าย เตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และเหตุฉุกเฉินทางรังสี รวมทั้งสร้างเครือข่ายด้านการข่าวสำหรับเฝ้าระวังและแจ้งเตือนข่าวสารที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายธรรมรัตน์ รัตนมณี รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ และ รศ.ดร. พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ร่วมฯ หลังจบการฝึกอบรมฯ

รศ.ดร. พาสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การสร้างองค์ความรู้ครั้งนี้ สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานทั้งสองโดยเฉพาะ ปส. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้วัสดุกัมมันตรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการตอบสนองเหตุด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์ และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที่อาจจะเกิดขึ้นภายในประเทศ การบูรณาการให้ทุกภาคส่วนมีความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคาม และอาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้งเข้าใจสถานการณ์และตระหนักถึงภัยคุกคามที่อาจเข้ามาเคลื่อนไหวหรือก่อเหตุในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ถือเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีในการเฝ้าระวัง และการตอบสนองต่อภัยคุกคามจากการก่อการร้าย และภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี รวมถึงภัยคุกคามรูปแบบอื่นที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้การแจ้งเตือนข่าวสารด้านความมั่นคงมีความทันท่วงที ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยของประชาชนอย่างสูงสุด

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content