ปส. ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย สรงน้ำพระ พร้อมรดน้ำขอพร ลปส. เนื่องในวันสงกรานต์

          วันที่ 11 เมษายน 2567 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บริหารเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อสืบสานประเพณีไทย โดยมี รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวอวยพรให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส. ที่มาร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่แสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสาน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

ปส. ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย สรงน้ำพระ พร้อมรดน้ำขอพร ลปส. เนื่องในวันสงกรานต์ 2567

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content